Werkwijze

Bekijk hier hoe wij te werk gaan

Uw Advocaat

“Ik werk nauw samen met een advocaat die gespecialiseerd is in echtscheidingen, omgang en alimentatiezaken. Onderscheidend door een heldere en nuchtere kijk op zaken en door een directe manier van communiceren. Bij Echtscheiding zal de advocaat tijdens een van de bijeenkomsten u van juridisch advies voorzien en, in geval van scheiding, het echtscheidingsconvenant opstellen en voor u indienen bij de rechtbank. Indien er geen sprake is van echtscheiding maar van geregistreerd partnerschap / beëindigen samenleving, heeft u uiteraard ook die mogelijkheid”.

Na de mediation:

  • is de echtscheiding zorgvuldig geregeld
  • is er een overeenkomst op basis van weloverwogen beslissingen
  • zijn de belangen goed verwoord
  • is er draagvlak voor het resultaat
 

De ervaring leert, dat dit het beste kan op de volgende manier:

1. Gegevens
U krijgt een lijst van gegevens, die wij nodig hebben

2. Structuur
U verzamelt de door ons gevraagde informatie en levert deze aan. Daarmee wordt structuur aangebracht in het dossier.

3. Overeenkomst
U ontvangt en tekent de overeenkomst van de mediation met 2Separate en de opdracht aan de advocaat.  Dit is voor ons een essentieel onderdeel. Zonder deze overeenkomsten en opdrachten kunnen, zullen en willen wij de zaak niet aannemen.Dat komt, omdat deze overeenkomst de geheimhouding moet waarborgen en ook de spelregels bevat, hoe jullie met elkaar omgaan in de mediation. Dat wil zeggen dat de vertrouwelijkheid, onpartijdigheid en vrijwilligheid is gewaarborgd op een niet vrijblijvende manier.

Zo spreken wij daarin onder andere af dat u luistert naar elkaar, dat derden zich niet in uw zaak/belangen mengen. U kunt deze overeenkomst toesturen (per mail) of meenemen naar het eerste gesprek. Deze overeenkomst dient voorafgaand aan de start van de daadwerkelijke mediation te worden getekend.

4. Afspraken
Er worden vervolgens in totaal vier afspraken ingepland.

 

 

1ᵉ bijeenkomst

Bij de eerste bijeenkomst is Jolanda aanwezig. Er is ruime gelegenheid om uw verhaal te doen en vragen te stellen. U krijgt gevraagd en ongevraagd de nodige informatie. Wat zijn de voor- en nadelen van mediation? Waar moet u opletten bij een scheiding? Wat kan er al geregeld worden? Wat is voor de kinderen van belang?

2ᵉ bijeenkomst

 Bij deze bijeenkomst gaat het over de kinderen. Jolanda helpt bij het opstellen van een ouderschapsplan en de overgang van het verleden als partner naar de toekomst als ouder. U ontvangt nadien een concept-ouderschapsplan. Indien een aanvullende bijeenkomst nodig is, zal hiervoor een nieuwe datum worden ingepland. De kosten voor deze extra bijeenkomst zullen berekend worden tegen een uurtarief van € 150,– exclusief BTW.

Indien er geen kinderen zijn, is dit gesprek toch van belang om de echtscheiding goed af te wikkelen en te voorkomen dat de echtscheiding alsnog uitmondt in een procedure/oorlog.

3ᵉ bijeenkomst

 Bij de derde bijeenkomst zal de advocaat jullie begeleiden en informatie verstrekken over de financiële, fiscale en juridische kant. De advocaat helpt u bij het opstellen van het convenant. Dat is de overeenkomst waarin de rechtsgevolgen worden vastgelegd.

Deze financiële kant valt uiteen in:

  • de verdeling (verrekening bij huwelijkse voorwaarden) zoals de woning/hypotheek of een eventueel bedrijf;
  • de onderhoudsverplichtingen. D.w.z. de kinderalimentatie en de partneralimentatie;
  • het pensioen.

4ᵉ bijeenkomst

Tijdens de vierde bijeenkomst is Jolanda aanwezig.

De concepten en berekeningen worden doorgesproken, knopen worden doorgehakt en de punten op de i gezet.

U ontvangt nadien de stukken ter ondertekening;

En vervolgens?

De stukken worden door de rechtbank opgenomen in de beschikking en de echtscheiding wordt ingeschreven. Hiervoor komt u nog eenmaal  naar kantoor om de akte van berusting te ondertekenen.