Kosten Mediation

Kosten Mediation?

U betaalt bij ons in beginsel een all-in bedrag van € 1.249,00 incl. BTW per persoon.

NB.: dat is anders als u een toevoeging krijgt (www.rvr.org). Dan is die partij alleen de lagere eigen bijdrage verschuldigd, die onafhankelijk wordt vastgesteld.

In voornoemd all-in bedrag is inbegrepen:

 • benodigde uittreksels.
 • vier bijeenkomsten van een tot anderhalf uur.
 • opstellen ouderschapsplan.
 • opstellen echtscheidingsconvenant.
 • opstellen en indienen echtscheidingsverzoek.
 • griffierecht.
 • akte van berusting.
 • inschrijving in de registers van de Burgerlijke Stand.

Er zijn diverse bedrijven die een kosteloze echtscheiding aanbieden, ogenschijnlijk gratis, echter komen er nog verborgen kosten bij waarop u in beginsel niet geattendeerd bent en per saldo duurder uit bent. U betaalt bij ons één bedrag en wij geven exact aan wat u daarvoor krijgt. Transparant en dus duidelijk!

Kosten separate modules

A. Basispakket € 700,- p.p incl. BTW

 • Maximaal 4 mediation gesprekken en alle daarbij behorende en daaruit voortvloeiende werkzaamheden    
 • Berekening partner alimentatie   
 • Opstellen convenant of overeenkomst   
 
B. Met minderjarige kinderen € 150,- p.p incl. BTW
 • Opstellen ouderschapsplan.   
 • Berekening kinderalimentatie.   
 • Desgewenst een kindgesprek met elk van de kinderen of de kinderen gezamenlijk
 
C. Indiening bij de Rechtbank € 150,- p.p incl. BTW
 • Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met kinderen, dan moeten de stukken ingediend worden bij de Rechtbank door een advocaat die de volgende werkzaamheden verricht:
 • Controleren en nogmaals met cliënten doornemen van de documenten  
 • Opstellen en indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding   
 • Opstellen akte van berusting   
 • Inschrijven van de beschikking bij de gemeente.   
 • Daarnaast bent u verplicht aan de Rechtbank griffierecht te betalen, als u gesubsidieerde Rechtsbijstand krijgt dan betaalt u het verlaagde griffierecht.