Kosten Mediation

U maakt een keuze uit een van onderstaande drie modules.

Indien u niet wenst te kiezen voor of uw verzoek valt niet onder een van deze modules, zal een uurtarief van € 150,– incl. BTW in rekening worden gebracht.

NB.: dat is anders als u in aanmerking komt voor een toevoeging. Dan is die partij alleen de lagere eigen bijdrage verschuldigd, die onafhankelijk wordt vastgesteld. Er zijn diverse bedrijven die een kosteloze echtscheiding aanbieden, ogenschijnlijk gratis, echter komen er nog verborgen kosten bij waarop u in beginsel niet geattendeerd bent en per saldo duurder uit bent.

Kosten separate modules

Basispakket €750,- p.p. incl. BTW

 • Maximaal 4 mediation gesprekken en alle daarbij behorende en daaruit voortvloeiende werkzaamheden
 • Berekening partner alimentatie
 • Opstellen convenant of vaststellingsovereenkomst
Met minderjarige kinderen €165,- p.p. incl BTW
 • Opstellen ouderschapsplan
 • Berekening kinderalimentatie
 • Desgewenst een kindgesprek met elk van de kinderen of de kinderen gezamenlijk


Indiening bij de Rechtbank €175,- p.p. excl. BTW (advocaatkosten)

Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met kinderen, dan moeten de stukken ingediend worden bij de Rechtbank door een advocaat die de volgende werkzaamheden verricht:

  • Controleren en nogmaals met cliënten doornemen van de documenten
  • Opstellen en indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding
  • Opstellen akte van berustiging
  • Inschrijven van de beschikking bij de gemeente


Bijkomende kosten bij een Rechtbank procedure

U bent verplicht aan de Rechtbank griffierecht te betalen. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde Rechtsbijstand dan betaalt u het verlaagde griffierecht. Daarnaast bent u kosten kwijt voor het aanvragen van de benodigde uitreksels.