Ga naar de inhoud

Mediation

Waarom mediation?

2Separate Mediation specialist

 Indien u een conflict heeft, zijn er meerdere manieren om dat op te lossen. Het hangt van de omstandigheden af welke manier het beste past. De traditionele manier is de gang naar de rechter. Hier kleven wel de nodige nadelen aan. Het is een kostbare aangelegenheid, omdat uw advocaat allerlei processtukken moet maken en er volgen kostbare zittingen, die moeten worden voorbereid. Al met al neemt een echtscheidingsprocedure op die manier veel tijd in beslag (hoor/wederhoor met schriftelijke termijnen van telkens zes tot twaalf weken). Het levert lang niet altijd op wat men ervan verwacht. U laat een ander dan over uw toekomst beslissen.

Het valt ons iedere keer opnieuw op dat partijen de impact van een procedure onderschatten. De onderlinge relatie overleeft het dan ook zelden. De juridische strijd kent vaak twee verliezers of meer als er kinderen zijn!

Een procedure is nooit een oplossing en vaak leidt de ene procedure tot een andere (hoger beroep, nieuwe rechtszaken bij gewijzigde omstandigheden).

Voordelen van mediation

  • u kunt invloed uitoefenen op de oplossing van het conflict;
  • er is ruimte voor belangen en emoties;
  • de doorlooptijd is korter dan bij een gerechtelijke procedure;
  • mediation is goedkoper dan een gerechtelijke procedure (één mediatontraject, kosten delen);
  • de verstandhouding tussen u beiden wordt verbeterd;
  • er zijn meer oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure;
  • de mediator is gespecialiseerd in het begeleiden van gesprekken/ onderhandelingen;
  • mediation is vertrouwelijk.