Ga naar de inhoud

Werkwijze

Bekijk hier hoe wij te werk gaan en vraag een gratis kennismakingsgesprek aan.

2 Separate werkt nauw met een advocaat die gespecialiseerd is in echtscheidingen, omgang en alimentatiezaken

Als mediator ben ik gespecialiseerd in echtscheidingen / beëindiging geregistreerd partnerschap, omgang en alimentatiezaken. Onderscheidend door een heldere en nuchtere kijk op zaken en door een directe manier van communiceren. Ik voorzie u van juridisch advies, en in geval van scheiding, stel voor u het echtscheidingsconvenant op en dien dat in bij de rechtbank. Deze werkwijze is ook van toepassing indien er sprake is van verbreking samenleving.

Na de mediation:

  • is de echtscheiding zorgvuldig geregeld
  • is er een overeenkomst op basis van weloverwogen beslissingen
  • zijn de belangen goed verwoord
  • is er draagvlak voor het resultaat
 

De ervaring leert, dat dit het beste kan op de volgende manier:

1. Gegevens
U krijgt een lijst van gegevens, die wij nodig hebben

2. Structuur
U verzamelt de door ons gevraagde informatie en levert deze aan. Daarmee wordt structuur aangebracht in het dossier.

3. Overeenkomst
U ontvangt en tekent de overeenkomst van de mediation met 2Separate.  Dit is een essentieel onderdeel.  Zonder deze overeenkomsten en opdrachten kunnen, zullen en willen wij de zaak niet aannemen. Dat komt, omdat deze overeenkomst de geheimhouding moet waarborgen en ook de spelregels bevat, hoe jullie met elkaar omgaan in de mediation. Dat wil zeggen dat de vertrouwelijkheid, onpartijdigheid en vrijwilligheid is gewaarborgd op een niet vrijblijvende manier.

Zo spreken wij daarin onder andere af dat u luistert naar elkaar, dat derden zich niet in uw zaak/belangen mengen. U kunt deze overeenkomst toesturen (per mail) of meenemen naar het eerste gesprek. Deze overeenkomst dient voorafgaand aan de start van de daadwerkelijke mediation te worden getekend.

4. Afspraken
Er worden vervolgens in totaal vier afspraken ingepland.

1ᵉ bijeenkomst

Er is ruime gelegenheid om uw verhaal te doen en vragen te stellen. U krijgt gevraagd en ongevraagd de nodige informatie. Wat zijn de voor- en nadelen van mediation? Waar moet u opletten bij een scheiding? Wat kan er al geregeld worden? Wat is voor de kinderen van belang?

2ᵉ bijeenkomst

Bij deze bijeenkomst gaat het over de kinderen. Ik help partijen bij het opstellen van een ouderschapsplan en de overgang van het verleden als partner naar de toekomst als ouder. Partijen ontvangen nadien een concept-ouderschapsplan. Indien een aanvullende bijeenkomst nodig is, zal hiervoor een nieuwe datum worden ingepland. Eventueel kan er, indien gewenst en na overleg, een kindgesprek plaatsvinden (extra sessie).

3ᵉ bijeenkomst

Bij de derde bijeenkomst zal ik jullie beiden informatie verstrekken over de financiële en juridische kant. Daarnaast wordt een start gemaakt met het opstellen van een convenant. Dat is de overeenkomst waarin de rechtsgevolgen worden vastgelegd.

Deze financiële kant valt uiteen in:

  • de verdeling (verrekening bij huwelijkse voorwaarden) zoals de woning/hypotheek of een eventueel bedrijf;
  • de onderhoudsverplichtingen. D.w.z. de kinderalimentatie en de partneralimentatie;
  • het pensioen.

4ᵉ bijeenkomst

De concepten en berekeningen worden doorgesproken, er worden definitieve afspraken gemaakt en de punten worden op de i gezet.

U ontvangt nadien de stukken ter ondertekening;

En vervolgens?

De stukken worden door de rechtbank opgenomen in de beschikking en de echtscheiding wordt ingeschreven. Hiervoor komt u nog eenmaal  naar kantoor om de akte van berusting te ondertekenen.